Ambalajda Önleme Uygulamaları

Her türlü hammadde, enerji ve doğal kaynağın azaldığı ve döngüsel ekonominin değer kazandığı günümüzde; piyasaya sürülecek ürünün daha üretim aşamasında tüketici beğeni ve konforundan ödün vermeden ambalaj üretiminde; hammadde, enerji, su, depolama, lojistik vb. kaynakların azaltımı, geri dönüştürülmüş madde ve malzeme kullanımı, ambalajın yeniden kullanımı, depozito gibi yöntemlerle fazla ambalaj kullanımının önlenmesi ile toplumsal, çevresel ve ekonomik yönde birçok yarar sağlanmaktadır.

Bu kategoride yapılan başvurularda ambalajın üç temel görevi olan sarma, saklama ve satma yani 3S işlevleri göz önüne alınmalıdır.

Buna paralel bir şekilde;
-Üretiminde daha az kaynak kullanılması (daha az malzeme ve daha az enerji -Reduce),
-Tekrar kullanılabilme olanağının düşünülmesi (Reuse),
-Geri dönüşüm/geri kazanım olanağının bulunması (Recycle/Recover) konularının özellikle göz önüne alınması gerekmektedir. 

Kategorinin Değerlendirme Kriterleri

Ambalajın özgün ve ilgi çekici olması, ambalajın var olan benzerleri arasında tasarımı, malzemesi, kaynak kullanımı, üretim modeli ile anlamlı bir fark yaratması

20 Puan

Ambalajda yapılan önleme uygulamaları, ürünün kullanımı sonrasında ambalajın geri dönüşümü/geri kazanımı, tüketiciye bununla ilgili verdiği mesaj (ambalajın 3R işlevlerini karşılaması esastır)

40 Puan

Ambalajlanan ürüne uygun malzeme seçimi, ambalaj tasarımının üretim açısından kolaylığı ve uygunluğu, dayanıklı olması, içerdiği ürünün korunması, tedarikçiden, üreticiye ve oradan satış noktalarına nakil edilebilmesi ve depolanabilmesi, nihai satış noktalarında sergilenmeye uygun olması

20 Puan

Ambalajın üretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunluğu, ambalajda ürün hakkında bilgilendirme sağlayabilecek alanın ayrılması (ihtiyaç halinde bilgilendirme yapılabilecek alan sunulabiliyor mu?) 

20 Puan

Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri
  • ÇEVKO Vakfı
  • Cenap Şahabettin Sok. No:94 34718 Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL
  • cevko@cevko.org.tr
  • +90 (216) 428 78 90
    © 2021 ÇEVKO Vakfı SDV

    Mobirise free software - See here